Какво е логопед и кога се нуждаем от него?

image

Какво е логопед и кога се нуждаем от него?

Логопедията е наука, която се занимава с оценката и лечението на комуникативни проблеми и нарушения на речта. Тя се извършва от логопеди, които са преминали специално обучение, за да достатъчно квалифицирани и способни да помагат на хората.

1. Какво представлява логопедията?

Логопедичните техники се използват за подобряване на комуникацията. Те включват артикулационна терапия, дейности за езикова интервенция и други в зависимост от вида на речевото или езиковото разстройство.

Посещенията при логопед и логопедична терапия са необходими при говорни нарушения, които се развиват в детска възраст, или при възрастни, причинени от нараняване или заболяване, като например инсулт или мозъчна травма.

2.Кога се нуждаем от логопед?

Макар и да е трудно да си признаем, че се нуждаем от помощ или че детето изисква допълнително внимание, има моменти, в които това е най-доброто решение. Не възприемайте логопеда като лекар, който ще лекува заболяване. Голяма част от обществото изпитва различни нарушения на речта и езика, които трябва да бъдат отстранени с логопедична терапия. Приемете логопедията като фитнес за езика. Чрез него ще се усъвършенствате и ще сте превърнете в най-добрата версия на себе си.

Нека разгледаме какви могат да бъдат разстройствата на речта и езика.

Нарушения на артикулацията е невъзможност за правилно формиране на определени звуци в думите. Дете с такова речево разстройство може да изпуска, разменя, изкривява или добавя звуци в думите.

Нарушения на гладкостта е разстройството, засягащо потока, скоростта и ритъма на речта. Заекването и заплитането са нарушения на плавността.

Резонансното разстройство възниква, когато блокиране или възпрепятстване на редовния въздушен поток в носната или устната кухина променя вибрациите, отговорни за качеството на гласа. Резонансните нарушения често се свързват с цепнатина на небцето, неврологични нарушения и подути сливици.

Човек с рецептивно езиково разстройство има проблеми с разбирането и обработката на това, което казват другите. Това може да ви накара да изглеждате незаинтересовани, когато някой говори, да изпитвате проблеми със следването на указания или да имате ограничен речник. Причина за състоянието могат да бъдат други езикови разстройства, аутизъм, загуба на слуха и травма на главата.

Експресивното езиково разстройство е затруднение при предаването или изразяването на информация. Ако имате експресивно езиково разстройство, може да имате проблеми с формирането на точни изречения, като например да използвате неправилно глаголно време. То е свързано с нарушения в развитието, като синдром на Даун и загуба на слуха. Причина за разстройството може да бъде и травма на главата или друго медицинско състояние.

Когнитивно-комуникативни разстройства

Затрудненията в общуването вследствие на увреда от частта на мозъка, която контролира способността ви да мислите, се наричат когнитивно-комуникативни нарушения. Състоянието води до проблеми с паметта, решаването на проблеми и затруднения при говор или слушане. Честа причина биват и медицински състояния като неправилно развитие на мозъка, някои неврологични разстройства, мозъчна травма или инсулт.

Афазия е придобито комуникативно разстройство, което засяга способността на човек да говори и да разбира другите. Често то засяга и способността на човека да чете и пише. Инсултът е най-честата причина за афазия, въпреки че други мозъчни нарушения също могат да я причинят.

Дизартрия е състояние, характеризиращо се с бавен или неясен говор, дължащ се на слабост или невъзможност за контрол на мускулите, използвани за говора. То най-често се причинява от нарушения на нервната система и състояния, които причиняват парализа на лицето или слабост на гърлото и езика, като множествена склероза (МС), амиотрофична латерална склероза (АЛС) и инсулт.

Голяма част от изброените състояние изискват и консултацията с невролог, за да бъде лечението напълно ефективно.

3. Какво се случва при посещението на логопед?

Логопедът обикновено започва с оценка, която ще определи вида на комуникативното разстройство и най-добрия начин за неговото лечение.

Логопедична терапии за деца са малко по-специални. Те се провеждат в клас, в малка група, или индивидуално, в зависимост от говорното нарушение. Логопедичните упражнения и дейности варират в зависимост от разстройството, възрастта и нуждите на детето. След оценка на състоянието логопедът преценява как да процедира и кой метод да приложи за максимално ефективен резултат от терапията. Методите биват различни:

  • чрез говорене и игра, както и чрез използване на книги, картинки и други предмети като част от езиковата интервенция, за да подпомогне стимулирането на езиковото развитие
  • моделиране на правилни звуци и срички за детето по време на игра, подходяща за възрастта му, за да го научи как да издава определени звуци

Логопедичната терапия за възрастни също започва с оценка, за да се определят нуждите на пациента и най-доброто лечение за целта. Упражненията за възрастни помагат за речевата, езиковата и когнитивната комуникация.

Логопедите могат да лекува широк спектър от забавяния и нарушения на речта и езика при деца и възрастни. При ранна намеса логопедичната терапия може да подобри комуникацията и да отстрани проблема напълно. Ако изпитвате притеснение или си страхувате от процеса, помислете само колко много ще спечелите. Направете тази крачка и потърсете помощ още днес.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.