Общи условия за използване на услугите на платформата Medrax®

Medrax® е регистрирана търговска марка. Медракс е услуга на Софтмедлайн ООД.

Добре дошли в Медракс!

Тези общи условия очертават правилата и нормите за използване на платформата Медракс („платформата“) на Софтмедлайн ООД, дружество, регистрирано в България, ЕИК 206556529, намираща се на адрес medrax.bg.

С достъпа до тази платформа приемаме, че приемате тези условия. Не продължавайте да използвате платформата, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага към настоящите Общи условия, и Политиката за поверителност, както и към всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашето“ се отнася за Вас, лицето, което влиза в тази платформа и се съобразява с условията на Дружеството. „Дружеството“, „Ние“, „Ние“, „Нашето“ и „Нас“, се отнася за нашето Дружество. „Страна“, „Страните“ или „Нас“, се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички термини се отнасят до предлагането, приемането и разглеждане на плащания, необходими за предприемане на съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се посрещнат нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги на Дружеството, в съответствие с и при спазване на преобладаващото законодателство на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, писане с главни букви и/или той/тя или те, се приема за взаимозаменяемо и следователно за отнасящо се до същото.

Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на клиентите. Платформата не носи отговорност, ако клиентът не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: Общи условия за използване на услугите на Медракс. Тъй като платформата е наличена на различни езици, при тълкуване водещо е съдържанието на български.

Бисквитки

Използваме бисквитки. С достъпа си до платформата вие се съгласявате да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност.

Повечето интерактивни уебсайтове използват „бисквитки“, за да могат да извличат данните на потребителя при всяко посещение. Бисквитките се използват от нашата платформа, за да се осигури функционалността на определени области, за да се улеснят хората, които посещават нашата платформа. Някои от нашите партньорски/рекламни партньори също могат да използват бисквитки.

Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Софтмедлайн и/или нейните лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали в платформата. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от платформата за ваша лична употреба при спазване на ограниченията, определени в настоящите условия.

Не трябва да извършвате:

Настоящото споразумение започва да се прилага от момента във влизане във нашата платформа.

Някои части на тази платформа дават възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на платформата. Софтмедлайн не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментарите преди тяхното присъствие на платформата. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Софтмедлайн, нейните служители и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което ги е публикувало. Доколкото е позволено от приложимите закони, Софтмедлайн не носи отговорност за Коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или претърпени в резултат на използването и/или публикуването и/или появата на Коментарите на тази платформа.

Софтмедлайн си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да бъдат счетени за неподходящи, обидни или нарушаващи настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и декларирате, че:

С настоящото предоставяте на Софтмедлайн неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и разрешаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всички Ваши коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзки към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашата платформа без предварително писмено одобрение:

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация на нашата платформа, стига връзката да е: (а) не е по никакъв начин заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзка от следните видове организации:

Ще одобрим заявките за връзки от тези организации, ако решим това: (а) линкът няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за акредитираните от нас фирми; (б) организацията няма негативни данни за нас; (в) ползата за нас от видимостта на хиперлинка компенсира липсата на Софтмедлайн; и (г) линкът е в контекста на обща информация за ресурси.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката да е: (а) по никакъв начин не е заблуждаваща; (б) не внушава невярно спонсорство, одобрение или одобрение на страната, към която се препраща, и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на страната, към която се препраща.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от свързване с нашата платформамето на Вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на Вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да поставите връзка към нашата платформа, и списък на URL адресите на нашата платформа, към които бихте искали да поставите връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да използват хипервръзки към нашата платформа, както следва:

Няма да бъде позволено използването на логото на Софтмедлайн или други произведения на изкуството за свързване, ако няма лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение нямате право да създавате рамки около нашите Уебстраници, които променят по какъвто и да е начин визуалното представяне или външния вид на нашата платформа.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържание, което се появява на Вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички искове, които се издигат на Вашия уебсайт. На никой уебсайт не трябва да се появяват връзки, които могат да се тълкуват като клеветнически, непристойни или криминални, или които нарушават, по друг начин нарушават или пропагандират нарушаването или друго нарушаване на права на трети лица.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Политиката за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме от вас да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашата платформа. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки къмнашата платформа при поискване. Също така си запазваме правото да променяме тези общи условия и политиката за свързване по всяко време. С постоянното свързване към нашата платформа Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия за свързване и да ги спазвате.

Премахване на връзки от нашата платформа

Ако откриете на нашата платформавръзка, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате във всеки един момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да Ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на тази платформа е вярна, не гарантираме нейната пълнота или точност; не обещаваме да гарантираме, че нашата платформа ще остане достъпена или че материалите на платформата ще бъдат актуализирани.

Отказ от отговорност

В максималната степен, позволена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашата платформа и използването на нашата платформа. Нищо в този отказ от отговорност няма да изключи:

Ограниченията и забраните на отговорността, посочени в този раздел и на други места в настоящия отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички отговорности, произтичащи от отказа от отговорност, включително отговорности, произтичащи от договор, от непозволено увреждане и от нарушение на законово задължение.

Доколкото платформата действа само като посредник към доставчиците и информацията и услугите на платформата се предоставят безплатно за клиентите, ние не носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.

Характеристики u услуги на платформата

Платформата съдържа информация за доставчици на услуги – медицински лица и други професионалисти и дава достъп на клиентите до съдържание включващо както медицински, така и немедицински теми. Чрез платформата не се предоставят медицински услуги и не се извършват медицински дейности по смисъла на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и другите нормативни актове в областта на здравеопазването. Ние не сме доставчик на медицинско обслужване, нито здравно заведение и не предоставяме здравни дейности. Медицинските и/или немедицинските оценки и консултации, които получавате, се предоставят от доставчици, които действат като независими експерти и не зависят от нас (или дружеството зад нея) по никакъв начин.

Нашите услуги се предоставят през платформата, позволяваща на медицински лица и други професионалисти (доставчици) да си комуникират с клиентите, за да предоставят на клиентите дистанционни медицински и немедицински оценки и консултации онлайн въз основа на историята на здравното състояние и информацията, която клиентите предоставят на доставчиците.

С регистрацията си в платформата клиентите се съгласяват да получават търговски съобщения както от платформата, така и от нейни партньори. Съгласието си клиентите могат да оттеглят по всяко време като изтрият профила си и преустановят използването на услугите, предлагани от платформата.

Характеристики на онлайн консултациите предоставени през платформата

Вие изпращате описание на Вашия проблем заедно с файлове по Ваша преценка – снимки, резултати от тестове и други важни файлове и получавате отговор от доставчик (качен през платформата) в рамките на 2 до 72 часа. Отговорът съдържа информация за Вашето състояние (или за състоянието на Вашето животно) заедно със съвет. Ако по време на консултацията лекар реши, че имате нужда от някакво лекарство, той или тя може да Ви предпише това лекарство. Ако вече не сте го направили, когато сте се регистрирали, ще поискаме от Вас да попълните имената и възрастта си. В зависимост от местните регулации, тази информация е нужна, за да се създаде валидна рецепта.

В платформата може да откриете ценовата листа за услугите на доставчици. Заявявайки консултация с доставчик, клиентите приемат цените за техните услуги. Клиентите плащат за услугите на доставчици през платформата, но не плащат никакви такси на самата платформа.

Вие разбирате, че предлаганите услуги от доставчиците могат да бъдат квалифицирани като медицински такива и се извършват от разстояние и без да бъде осъществен личен и непосредствен контакт или физикален преглед. Вие разбирате, че за тези услгуги не се прилагат правилата на глава Четвърта от Закона за защита на потребителите (ЗЗП) по силата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗПП.

Вие разбирате, че осъществяването на консултацията и евентуално поставянето на диагноза се извършва от разстояние със съответните последици и рискове от това. Специалистите ще положат всички възможни усилия да осигурят качествена, своевременна и в пълен обем услуга, консултация и евентуално диагностика, и все пак Вие сте уведомени и приемате, че при диагностициране от разстояние съществува риск от неправилно диагностициране на Вашето състояние. Също така вие сте уведомени, че услугите, които специалистите предлагат, не заместват личната консултация с общопрактикуващия лекар или специалист.

Вие разбирате, че носите отговорност да следите състоянието си и да потърсите медицинска помощ при възникване на усложнения и да се обърнете към съответните специалисти в случай на необходимост.

Вие се съгласявате, че в хода на консултацията може да получите допълнителна информация за Вашата диагноза, лечение, използваните методи за диагностика и лечение, алтернативите им, рисковете (ако има такива), очакваните резултати, като същата ще се счита за приета, освен ако изрично не изразите несъгласие.

Надяваме се, че тези услуги ще Ви бъдат полезни. Моля, използвайте ги отговорно.

Заключение

За извършване на плащания използваме PayPal. Моля погледнете PayPal Acceptable Use Policy за повече информация.

Ако имате допълнителни въпроси или се нуждаете от повече информация, не се колебайте да се свържете с нас на е-мейл адрес.