Какво представлява лъчевата терапия и какво прави лъчетерапевтът?

image

Какво представлява лъчевата терапия и какво прави лъчетерапевтът?

Хирургията, химиотерапията и лъчевата терапия са трите основни метода, използвани самостоятелно или в комбинация един с друг при лечението на рак. Радиационната терапия използва йонизиращо лъчение за увреждане или унищожаване на клетките в целевата област чрез повреда на ДНК.

Лъчевата терапия бива два основни вида външна или вътрешна. Външната използва изключително сложна технология за насочване на радиацията към конкретна област от тъканта. Вътрешната радиация, наричана още брахитерапия, използва радиоактивни източници, които се поставят директно в телесната кухина или тъканта на тумора.

1. Какво прави лъчетерапевтът?

За разлика от радиологичните технолози, които използват рентгенови лъчи за диагностични цели, лъчетерапевтите са обучени да прилагат високи дози йонизиращо лъчение в специфични области на тялото на пациента за лечение на заболявания, като предимно ракови.

Тяхна отговорност е да изпълняват лечебните процедури, предписани от лекаря, планирани съвместно с радиационния физик и да предоставят подкрепата, необходима за минимизиране на емоционалния стрес, причинен от лечението на рак.

Лъчетерапевтите трябва да имат задълбочено разбиране и познания за човешката анатомия, радиационна физика и физиологията на рака и работните процедури на машините за лечение, които използват. Тъй като много зависи от тяхната точност и внимание към детайлите, терапевтът става основен член на здравния екип, който включва лекар, физик, медицинска сестра и социален работник.

2. Как работи лъчетерапевтът?

Радиационният терапевт работи под ръководството на радиационен онколог в екип от здравни специалисти, които се грижат за пациенти с рак и ги лекуват.  Обикновено те са назначени да работят на ротационен принцип в една от трите основни области: симулация, планиране и лечение.

Симулацията включва събирането на всички съответни данни за планиране и лечение на пациента. Радиационният терапевт разчита записките на пациента и преглежда всички изследвания или рентгенографски изследвания, като рентгенови снимки, компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, които пациентът може да е имал, за да определи къде се намира туморът.

Когато пациентът пристигне, лъчетерапевтът ще му обясни процеса и ще отговори на всички въпроси. Важно е терапевтът да бъде съпричастен, но и професионалист, тъй като това може да бъде емоционален момент за пациента и неговото семейство.

Радиационният терапевт използва симулатор (апарат, подобен на апарата за лечение) или компютърен томограф, за да събере данните, които ще се използват за планиране на лечението на пациента.  Пациентът лежи в същото положение, в което ще бъде лекуван.

Това може да включва използването на оборудване, като термопластична маска, или облегалки за врата и коленете, за да се запази пациентът възможно най-неподвижен. Радиационният терапевт рисува знаци върху кожата на пациента като външен индикатор за това къде ще бъде насочено лечението. След компютърната томография или симулацията тези знаци ще бъдат татуирани върху пациента под формата на малки постоянни точки с големината на луничка.

Планирането или дозиметрията е мястото, където лъчетерапевтът използва данните, събрани по време на симулацията, за да планира лечението на пациента. Обикновено се извършва на компютър. Онкологът ще посочи къде трябва да се проведе лечението и каква доза радиация ще получи пациентът.

Лъчетерапевтът отговаря за насочване на радиацията към рака по начин, който ще е с най-малък ефект върху нормалните или околните тъкани.  Лъчетерапевтът трябва да гарантира, че чувствителните тъкани като очите, сърцето или ректума ще получат възможно най-малка доза, за да се ограничат дългосрочните странични ефекти от лечението. Онкологът ще одобри плана преди началото на лечението.

Когато пациентът пристигне за лечение, лъчетерапевтът отговаря за осигуряване на точното лечение, както и за оказване на емоционална подкрепа. Преди първото лечение лъчетерапевтът ще провери цялата информация и ще се увери, че цялото необходимо оборудване е в стаята за лечение. Радиационният терапевт ще обясни на пациента процедурата и ще отговори на всички въпроси.

Те подравнят точките за татуиране, които са били поставени по време на процеса на симулация, с лазерни светлини в стаята за лечение, за да се уверят, че пациентът е в една и съща позиция всеки ден, тъй като точността на лечението е много важна.

Радиационният терапевт управлява линейния ускорител (машината за лечение), който може да бъде преместван от вътрешността на стаята, но радиационната доза ще бъде дадена едва след като целият персонал е извън стаята за лечение.

Радиационните терапевти са отговорни за подкрепата на пациента по време на лечението. Те трябва да са състрадателни и да имат силни междуличностни умения. Част от ролята им е да изслушват емоционалните притеснения и тревоги на пациента и да ги насочват по подходящ начин, ако е необходимо.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.