Проучването установява, че „здравите“ затлъстели хора са по-склонни да развият сърдечна недостатъчност, отколкото тези с нормално тегло

  • Начало
  • Публикации
  • Проучването установява, че „здравите“ затлъстели хора са по-склонни да развият сърдечна недостатъчност, отколкото тези с нормално тегло
image

Проучването установява, че „здравите“ затлъстели хора са по-склонни да развият сърдечна недостатъчност, отколкото тези с нормално тегло

Според национално проучване, проведено във Франция и проследило близо 3 милиона болнични пациенти (на възраст над 18 години) в продължение на поне 5 години, възрастните със затлъстяване, които изглеждат здрави (без обичайни метаболитни отклонения като високо кръвно налягане, необичайни мазнини в кръвта или диабет), не са изложени на по-голям риск от инфаркт, инсулт или сърдечносъдова смърт, отколкото здравите хора с нормално тегло, но при тях вероятността да развият сърдечна недостатъчност и състояние на сърдечния ритъм – предсърдно мъждене – е с около 33% по-голяма.

Констатациите, представени на годишната среща на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD), която се проведе онлайн (27 септември-1 октомври 2021 г.), показват също, че рискът от сърдечна недостатъчност е особено висок при метаболитно нездрави хора, независимо от тяхното тегло.

Тези нови и най-добри налични данни ни казват, че на популационно ниво идеята, че голям брой хора могат да бъдат със затлъстяване, но метаболитно здрави, е просто невярна„, казва водещият автор д-р Лоран Фошие от Centre Hospitalier Universitaire Trousseau, Тур, Франция.

Насърчаването на намаляването на теглото при хората със затлъстяване, независимо дали са метаболитно здрави, ще помогне за предотвратяване на предсърдното мъждене и сърдечната недостатъчност. Нашите открития също така подчертават важността на превенцията на лошото метаболитно здраве и предполагат, че дори хората с нормално тегло могат да имат полза от ранно поведенческо и медицинско регулиране за подобряване на диетата и увеличаване на физическата активност, за да се предпазят от инсулт.

Затлъстяването (Индекс на телесната маса /BMI/ над 30 kg/m²) влияе върху почти всички рискови фактори за сърдечносъдови заболявания, особено върху тези, свързани с метаболитния синдром, включително високо кръвно налягане, лош контрол на кръвната захар или диабет, както и анормални мазнини в кръвта, които удвояват риска от сърдечносъдови заболявания като инфаркт и инсулт. Въпреки това някои хора със затлъстяване изглежда са “свободни” от тези метаболитни аномалии – според оценките до една трета от хората със затлъстяване може да са метаболитно здрави.

Въпросът дали това така наречено „метаболитно здравословно затлъстяване“ е свързано с по-висок риск от сърдечносъдови заболявания, се обсъжда от много години и досегашните изследвания дават противоречиви резултати. Все още не е ясно как теглото и метаболитният статус влияят върху развитието на различни сърдечносъдови събития както при здрави, така и при затлъстели лица, поради ограниченията на предишни проучвания, включително: липсата на анализи на различни събития, свързани със сърдечносъдови заболявания, и липсата на корекция за смущаващи фактори като възраст, пол и анамнеза за тютюнопушене.

За да проучат допълнително този въпрос, изследователите анализират медицинските досиета на всички пациенти, приети във френски болници между януари и декември 2013 г., с пълни данни за проследяване от поне 5 години.

Около 2,9 милиона възрастни (от които 272 838 [9,5%] със затлъстяване), които не са прекарали голямо сърдечносъдово влошаване  (т.е. инфаркт, исхемичен инсулт или сърдечна недостатъчност) и не са били с тегло под нормата в началото на проучването, са разделени на групи по категория на BMI и метаболитно здраве (дали са имали три метаболитни отклонения – високо кръвно налягане, необичайно високи нива на холестерол и други мазнини в кръвта или диабет).

Участниците, които не са имали нито една от тези аномалии, са класифицирани като „метаболитно здрави затлъстели“. Изследователите коригират резултатите с няколко фактора, които биха могли да повлияят на резултатите, включително възраст, пол и тютюнопушене.

По време на средното проследяване от 5 години са регистрирани 510 439 нови големи сърдечносъдови влошавания, включително:

  • 77 924 инфаркта
  • 391 637 случая на сърдечна недостатъчност
  • 84 042 инсулта
  • 100 633 смъртни случая от сърдечносъдови заболявания

Освен това 257 287 пациенти са развили предсърдно мъждене.

Анализът установява, че хората с метаболитно здравословно затлъстяване са с 22% по-висок риск от голямо сърдечносъдово влошаване в сравнение с хората с нормално тегло без метаболитни отклонения. При тях е имало и 34% по-висок риск от развитие на сърдечна недостатъчност и 33% по-голяма вероятност от развитие на предсърдно мъждене – което може значително да влоши качеството на живот и да доведе до инсулт. Въпреки това рискът от инфаркт, инсулт или сърдечносъдова смърт при тях не е по-висок от този при метаболитно здрави хора с нормално тегло.

Важно е да се отбележи, че анализът показва също така, че мъжете са изправени пред по-висок риск от жените – в сравнение с мъжете с нормално тегло, които нямат метаболитни отклонения, мъжете с метаболитно здравословно затлъстяване са с 61% по-висок риск от сърдечносъдови инциденти; докато жените с метаболитно здравословно затлъстяване са с 50% по-малък риск от сърдечен удар в сравнение с тези с нормално тегло.

Авторите кардиолози признават, че техните констатации показват по-скоро наблюдателни асоциации, отколкото причина и следствие. Те отбелязват някои ограничения, включително това, че в проучването са включени хора, взети от една държава с преобладаващо бяло кавказко население, така че констатациите не могат да бъдат обобщени за всички етнически групи в други държави.

Те също така отбелязват, че не са могли да отчетат някои потенциални смущаващи фактори, като социално-икономически статус, физическа активност, диета и метаболитен контрол (напр. нива на кръвната захар, кръвно налягане, ИТМ), които може да са повлияли на резултатите.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.