Какво представлява медицинската токсикология?

image

Какво представлява медицинската токсикология?

Медицинската токсикология е област от медицината, посветена на оценката и лечението на отровени и пациенти, които са отровни (излъчват отрова). Тя включва и неблагоприятните ефекти върху здравето от лекарства, професионални токсини и токсини от околната среда, както и биологични агенти.

Медицинските токсиколози участват в грижите за хора, които са влезли в контакт с лекарства, вещества или други агенти, причиняващи потенциално неблагоприятни ефекти върху здравето. Това предполага експертни познания в много области, като например:

 1. Непреднамерено и преднамерено предозиране на такива агенти:
  – Терапевтични лекарства, включително антидепресанти, сърдечни лекарства и много други
  – Лекарства, продавани без рецепта
  – Наркотици, с които се злоупотребява
 2. Излагане на въздействието на промишлени химически продукти и опасности за околната среда, като например:
  – Пестициди
  – Тежки метали
  – Домакински продукти
  – Токсични газове
  – Токсични алкохоли
  – Други промишлени и екологични агенти, включително радиационно облъчване
 3. Управление на злоупотребата с наркотици, включително:
  – Болнични грижи за остри състояния на абстиненция от пристрастяващи агенти, като алкохол и наркотици, с които се злоупотребява
  – Амбулаторно лечение на зависимости
 4. Диагностика и управление на експозиции, като например:
  – Змии, скорпиони и паяци
  – Морски токсини
  – Поглъщане на токсини, съдържащи се в храната
  – Поглъщане на токсични растения
 5. Независими медицински прегледи, оценяващи наранявания или увреждания в резултат на токсични експозиции

Медицинските токсиколози работят в различни среди, включително:

 • Спешни отделения и болнични отделения, където директно лекуват пациенти с остри отравяния
 • Амбулаторни клиники и служби по трудова медицина, където оценяват въздействието върху здравето от излагането на токсични вещества в дома или на работното място
 • Национални и регионални центрове за контрол на отравянията, където предоставят медицински указания за здравните специалисти, лицата, които реагират, и широката общественост
 • Академични институции, където участват в преподаването, научните изследвания и подобряването на основаните на доказателства грижи за пациентите
 • Промишленост и търговия, където допринасят за фармацевтичните изследвания и разработки, безопасността на продуктите, службите по трудова медицина и спазването на нормативните изисквания
 • Правителствени агенции, в които предоставят токсикологични експертни познания на всички нива – от местните здравни служби до федералните органи
 • Клинични и съдебномедицински лаборатории, където помагат при разработването, провеждането и тълкуването на диагностични тестове и съдебномедицински изследвания

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.