Въведение в паразитологията

image

Въведение в паразитологията

Медицинската паразитология традиционно включва изучаването на три основни групи животни:

  • Паразитни протозои
  • Паразитни хелминти (червеи)
  • Членестоноги

които пряко причиняват заболявания или действат като преносители на различни патогени.

Паразитът е патоген, който едновременно уврежда и се изхранва от своя гостоприемник. Някои организми, наричани паразити, всъщност са коменсанти, тъй като не носят полза, нито вредят на своя гостоприемник (например Entamoeba coli). Въпреки че паразитологията води началото си от зоологическите науки, днес тя е интердисциплинарна област, силно повлияна от микробиологията, имунологията, биохимията и други науки за живота.

Инфекциите на хората, причинени от паразити, наброяват милиарди и варират от относително безобидни до фатални. Заболяванията, причинени от тези паразити, представляват основен проблем за човешкото здраве в целия свят. Например приблизително 30% от населението на света е заразено с нематода Ascaris lumbricoides.

Честотата на много паразитни заболявания (напр. шистозомиаза, малария) през последните години по-скоро се е увеличила, отколкото да е намаляла. Значението на други паразитни болести се е увеличило в резултат на епидемията от СПИН (напр. криптоспоридиоза, пневмоцистис кариниум и стронгилоидиоза). Миграцията на заразени с паразити хора, включително бежанци, от райони с високи нива на разпространение на паразитни инфекции също е допринесла за здравните проблеми на някои държави.

Погрешно схващане за паразитните инфекции е, че те се срещат само в тропическите райони. Въпреки че повечето паразитни инфекции са по-разпространени в тропиците, много хора в умерените и субтропичните райони също се заразяват, а посетителите на тропически страни могат да се върнат с паразитна инфекция.

Едноклетъчните паразити (протозои) и многоклетъчните паразити (хелминти, членестоноги) са антигенно и биохимично сложни, както и тяхната жизнена история и патогенезата на заболяванията, които причиняват. По време на живота си паразитните организми обикновено преминават през няколко етапа на развитие, които включват промени не само в структурата, но и в биохимичния и антигенния състав.

Някои ларвни стадии на хелминти имат малка прилика с възрастните стадии (например тези на тениите и грипните червеи). Някои паразитни протозои също се променят значително по време на жизнения си път – например Toxoplasma gondii е чревна кокцидия при котките, но при хората приема различна форма и се локализира в дълбоките тъкани. Някои от тези инфекции могат да се превърнат от добре поносимо или безсимптомно състояние в животозастрашаващо заболяване.

Много паразитни инфекции се предават от животни на хора (зоонозни инфекции); заболяването при човека може да прилича или да не прилича на заболяването, причинено при по-нискостоящия животински гостоприемник.

Най-важният елемент при диагностицирането на паразитна инфекция често е подозрението на лекаря, че може да става въпрос за паразит – възможност, която твърде често се пренебрегва. Подобна информираност изисква познаване на биологията на паразитите. Диагностиката на паразитните инфекции изисква лабораторна помощ, тъй като признаците и симптомите често са неспецифични. За диагностициране се използват различни методи и проби. Тъй като най-често срещаните паразити са чревни, микроскопското изследване на фекални проби се прави по-често от всяка друга лабораторна процедура при диагностицирането на паразитни заболявания. Култивирането няма голямо приложение при диагностицирането на повечето паразитни инфекции, въпреки че се използва например при инфекции с Trichomonas vaginalis и Entamoeba histolytica. Имунодиагностичните тестове са полезни при няколко инфекции, включително екстраинтестинална амебиаза, висцерална ларва мигранс и трихинелоза.

Тъй като лабораторията е толкова важна за диагностиката, нейният персонал трябва да бъде добре обучен. Трябва да се насърчават и подпомагат продължаващото обучение и опреснителните курсове. В Съединените щати отлични кратки курсове по диагностична паразитология се предлагат в различни щатски и федерални здравни лаборатории и в Центъра за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта. Тези лаборатории предлагат и разнообразни диагностични услуги в областта на паразитологията, включително специализирани серологични тестове. Съобщения за регионални семинари и програми за продължаващо обучение по паразитология могат да бъдат намерени в различни списания, например в American Society for Microbiology News.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.