Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

image

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР)

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) е често срещано, хронично и дълготрайно разстройство, при което човек има неконтролируеми, повтарящи се мисли (обсесии) и/или поведение (компулсии), които изпитва желание да повтаря отново и отново.

Хората с ОКР могат да имат симптоми на обсесии, компулсии или и на двете. Тези симптоми могат да попречат на всички аспекти на живота, като работа, училище и лични взаимоотношения.

Обсесиите са повтарящи се мисли, подтици или мисловни образи, които предизвикват безпокойство. Общите симптоми включват:

 • Страх от микроби или замърсяване
 • Нежелани забранени или табуирани мисли, свързани със секс, религия или вреда
 • Агресивни мисли към другите или към себе си
 • Симетрични или перфектно подредени неща

Компулсиите са повтарящи се поведения, които човек с ОКР изпитва желание да извърши в отговор на натрапчива мисъл. Често срещаните компулсии включват:

 • Прекомерно почистване и/или миене на ръцете
 • Подреждане на нещата по определен, точен начин
 • Многократно проверяване на нещата, например многократно проверяване дали вратата е заключена или дали фурната е изключена
 • Натрапчиво броене

Не всички ритуали или навици са натрапчиви. Всеки понякога проверява нещата два пъти. Но човек с ОКР обикновено:

 • Не може да контролира мислите или поведението си, дори когато тези мисли или поведение са признати за прекомерни
 • Прекарва поне 1 час на ден в тези мисли или поведения
 • Не изпитва удоволствие от извършването на поведението или ритуалите, но може да почувства краткотрайно облекчение от тревожността, която предизвикват мислите
 • Изпитва значителни проблеми в ежедневието си поради тези мисли или поведения

Някои хора с ОКР имат и тиково разстройство. Моторните тикове са внезапни, кратки, повтарящи се движения, като мигане на очите и други движения на очите, гримаси на лицето, свиване на рамене и поклащане на главата или раменете. Често срещаните вокални тикове включват повтарящи се звуци на прочистване на гърлото, подсмърчане или хъркане.

Симптомите могат да се появяват и изчезват, да отслабват с течение на времето или да се влошават. Хората с ОКР могат да се опитат да си помогнат, като избягват ситуациите, които предизвикват маниите им, или да използват алкохол или наркотици, за да се успокоят. Въпреки че повечето възрастни с ОКР осъзнават, че това, което правят, няма смисъл, някои възрастни и повечето деца може да не осъзнаят, че поведението им е необичайно. Родителите или учителите обикновено разпознават симптомите на ОКР при децата.

Ако смятате, че имате ОКР, говорете с Вашия лекар за симптомите си. Ако не се лекува, ОКР може да се намеси във всички аспекти на живота.

ОКР е често срещано разстройство, което засяга възрастни, юноши и деца по целия свят. Повечето хора се диагностицират на около 19-годишна възраст, като обикновено при момчетата началото е по-ранно, отколкото при момичетата, но се случва да се появи и след 35-годишна възраст.

Причините за ОКР са неизвестни, но рисковите фактори включват:

 1. Генетика – проучванията на близнаци и семейства показват, че хората с роднини от първа степен (като родител, брат или сестра или дете), които страдат от ОКР, са изложени на по-висок риск сами да развият ОКР. Рискът е по-висок, ако роднините от първа степен са развили ОКР като деца или тийнейджъри. Текущите изследвания продължават да проучват връзката между генетиката и ОКР и могат да помогнат за подобряване на диагностиката и лечението на ОКР.
 2. Структура и функциониране на мозъка – изследванията на изображенията показват различия във фронталната кора и подкоровите структури на мозъка при пациенти с ОКР. Изглежда, че има връзка между симптомите на ОКР и аномалиите в определени области на мозъка, но тази връзка не е ясна. Изследванията все още са в ход. Разбирането на причините ще помогне за определянето на специфични, персонализирани методи за лечение на ОКР.
 3. Околна среда – в някои проучвания се съобщава за връзка между травмата в детството и обсесивно-компулсивните симптоми. Необходими са повече изследвания, за да се разбере по-добре тази връзка.
 4. В някои случаи децата могат да развият ОКР или симптоми на ОКР след стрептококова инфекция – това се наричат Педиатрични автоимунни невропсихиатрични разстройства, свързани със стрептококови инфекции (PANDAS).

ОКР обикновено се лекува с медикаменти, психотерапия или комбинация от двете. Въпреки че повечето пациенти с ОКР реагират на лечението, някои пациенти продължават да изпитват симптоми.

Понякога хората с ОКР имат и други психични разстройства, като тревожност, депресия и дисморфично разстройство – разстройство, при което човек погрешно смята, че част от тялото му е необичайна. Важно е да се вземат предвид тези други разстройства при вземането на решения за лечение.

Инхибиторите на обратното захващане на серотонина (ИОС), които включват селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (СИОС), се използват за намаляване на симптомите на ОКР.

Ако симптомите не се подобрят с тези видове лекарства, проучванията показват, че някои пациенти могат да реагират добре на антипсихотично лекарство. Въпреки че проучванията показват, че антипсихотичното лекарство може да помогне за овладяване на симптомите при хора, които имат едновременно ОКР и тиково разстройство, изследванията за ефективността на антипсихотиците за лечение на ОКР са разнопосочни.

Ако ви бъде предписано лекарство:

 1. Разговаряйте с Вашия лекар или фармацевт, за да сте сигурни, че разбирате рисковете и ползите от лекарствата, които приемате.
 2. Не спирайте приема на лекарството, без да сте говорили първо с Вашия лекар. Внезапното спиране на лекарството може да доведе до „отскок“ или влошаване на симптомите на ОКР. Възможни са и други неприятни или потенциално опасни ефекти на отнемане.
 3. Незабавно съобщавайте на Вашия лекар за всякакви опасения относно странични ефекти. Възможно е да се нуждаете от промяна на дозата или от друго лекарство.

За лечението на ОКР са използвани и други лекарства, но са необходими повече изследвания, които да покажат ползата от тези възможности.

Психотерапията може да бъде ефективно лечение за възрастни и деца с ОКР. Проучванията показват, че някои видове психотерапия, включително когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) и други свързани терапии (напр. обучение за обръщане на навиците), могат да бъдат също толкова ефективни, колкото и лекарствата за много хора.

Проучванията показват също, че един вид КПТ, наречен Превенция на експозицията и реакцията (EX/RP) – прекарване на време в самата ситуация, която предизвиква натрапчиви действия (напр. докосване на мръсни предмети), но след това се предотвратява предприемането на обичайното произтичащо от това натрапчиво действие (напр. измиване на ръцете) – е ефективен за намаляване на натрапчивото поведение при ОКР.

Както при повечето психични разстройства, лечението обикновено е индивидуално и може да започне с медикаменти или психотерапия, или с комбинация от двете. За много пациенти ЕХ/РР е допълнителен избор за лечение, когато медикаментите не повлияват ефективно симптомите на ОКР, или обратното – при лица, които започват лечение с психотерапия.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.