Какво прави микробиологът? 

image

Какво прави микробиологът? 

Микробиолозите по цял свят допринасят за благополучието в живота ни – осигуряват безопасността на храната, лекуват и предотвратяват болести, разработват екологични технологии или проследяват ролята на микробите в изменението на климата.

Микробиолозите се стремят да отговорят на много важни глобални въпроси, като разбират най-миниатюрните организми. Микробиолозите са учени, които се занимават с изследването на микроорганизми като бактерии, гъбички, вируси и някои видове паразити. Те работят на много места – от лабораториите в университетите, изследователските институти и промишлените предприятия до изследването на микробите на терен.

1. Микробиолози в здравеопазването

Когато се замислите за микроби, в съзнанието ви изникват тези, които ни разболяват – вируси, причиняващи настинки и грип, или бактерии, които могат да предизвикат сериозни заболявания като менингит и туберкулоза. Бактериите обаче могат да бъдат и полезни за здравето и болестите, тъй като се използват за създаването на нови терапии, които ни помагат да се борим с инфекциите. Други микроорганизми предпазва тялото ни от нашественици или пък помагат с разграждането на храната.

Преди микробиолозите да решат проблемите, причинени от микробите, или да използват техните способности, те трябва да разберат как функционират. След това могат да използват знанията си за предотвратяване или лечение на заболявания, за разработване на нови технологии.

Микробиолозите са от съществено значение за лечението на болестите. Много от тях работят като биомедицински учени в болници и лаборатории – изследват проби от телесни тъкани, кръв и течности, за да диагностицират инфекции, да наблюдават лечения или да проследяват епидемии от болести.

Някои микробиолози работят като клинични учени в болници, университети и лаборатории на медицински училища, където провеждат изследвания и дават научни съвети на медицинския персонал.

Трети микробиолози се занимават с вредители, причиняващи болести, като грип или туберкулоза, а намерената от тях информация се използва за разработване на ваксини и подобряване на настоящите лечения.

2. Околна среда и изменение на климата

Макар че бактериите са отговорни за по-голяма част от произвеждания на Земята метан, който допринася за глобалното затопляне, този метан може да бъде и полезен, ако се превърне в биогориво – алтернативен източник на енергия, който помага в борбата с изменението на климата.

Микробите играят важна роля и в цикъла на хранителните вещества на планетата, като въглеродният и азотният цикъл зависят от тях. Микробите могат да се използват за почистване на замърсени земи и петролни разливи в рамките на екологично важен процес, наречен биоремедиация.

Някои микробиолози изучават как микроорганизмите живеят заедно с други същества в различни местообитания – от океана до солените езера и полярните региони. Работата им включва и разработване на сензори за ранно предупреждение за откриване на замърсяване и използват бактерии за третиране на промишлени отпадъци.

Други допринасят за световните изследвания на изменението на климата, като изследват влиянието на микроорганизмите върху атмосферните условия и климата. Микробиолозите работят заедно с технолози и инженери за разработване на по-екологични източници на енергия.

3. Земеделие и продоволствена сигурност

Бактериите са от съществено значение за производството на много храни. Повечето хора знаят, че бактериите се използват за производството на сирене, хляб и кисело мляко, но знаете ли, че те се използват и за производството на шоколад и салам?

В червата живеят милиони бактерии, които помагат да извличаме хранителни вещества от храната и се конкурират с „лошите“ микроби, за да предотвратят заболявания. В някои храни се добавят пробиотици – живи бактериални култури, които увеличават броя на „добрите“ микроби и подобряват здравето на червата.

Бактериите могат да причиняват болести по културите и селскостопанските животни, но също така могат да помогнат за борбата с вредителите и плевелите, за да се увеличат добивите. А без земеделие, нямаше да има храна за нас.

Микробиолозите изследват жизненоважната роля на бактериите в почвата. Някои от тях се концентрират върху вредителите и болестите по растенията, като разработват начини за борба с тях или дори използват микроби за борба с вредителите и плевелите.

Други изследват патогените, които причиняват болести по селскостопанските животни. В много компании, занимаващи се с биологични науки и храни, работят микробиолози. Някои от тях провеждат изследвания и разработват нови продукти. Трети работят в областта на контрола на качеството във фабриките, за да наблюдават производствените процеси и да гарантират микробиологичната безопасност на стоки като лекарства, храни и напитки.

Микробиолозите са изключително ценни за цялото общество. Без тяхната работа, не бихме могли да функционираме и да се развива с такива темпове. Както света не може без пчели, така и ние хората не можем без микробиолози.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.