Какво е психология и с какво се занимава психологът?

image

Какво е психология и с какво се занимава психологът?

Психологията е наука, която изучава ума, как работи и как влияе на поведението. Тя обхваща всички аспекти на човешкото съществуване – от функциите на мозъка до действията на нациите, от развитието на детето до грижите за възрастните хора.

Психолозите и психиатрите работят заедно, за да помагат на хора с психични заболявания, но те не са съвсем еднакви. Психологът лекува пациента чрез психотерапия, като помага за облекчаване на симптомите чрез промяна на поведението. Ролята на психиатъра, който е лекар, се фокусира повече върху предписването на лекарства и други интервенции за овладяване на психичните състояния.

Умът е изключително сложен и състоянията, свързани с него, могат да бъдат трудни за лечение. Мисловните процеси, емоциите, спомените, сънищата, възприятията и т.н. не могат да се видят физически, като кожен обрив или сърдечен дефект.

Макар че физическите признаци на някои психични проблеми могат да се наблюдават, като например плаките, които се развиват при болестта на Алцхаймер, много от теориите на психологията се основават на наблюдението на човешкото поведение.

Какво прави психологът?

Практикуващият психолог се среща с пациенти, извършва оценка и предлага лечение. Но психолозите имат още функции. Те провеждат проучвания, за да консултират здравните власти относно социални и други стратегии. Оценяват деца, които изпитват затруднения при ученето в училище. Някои психолози провеждат семинари за предотвратяване на тормоза, а други работят с екипите за набиране на персонал в компаниите.

Какви са клоновете на психология?

Съществуват различни видове психология, които служат за многообразни цели. За да разберем по-добре работата на психолозите, трябва да сме запознати и с различните им областите. Няма фиксиран начин за класифицирането им, но нека разгледаме основните видове.

Клиничната психология интегрира наука, теория и практика, за да разбере, предвиди и облекчи проблемите с приспособяването, уврежданията и дискомфорта. Тя насърчава адаптацията и личностното развитие. Клиничният психолог се концентрира върху интелектуалните, емоционалните, биологичните, социалните и поведенческите аспекти на човешкото функциониране през целия живот на човека, в различни култури и социално-икономически нива.

Психологическата оценка и психотерапията са в основата на практиката на клиничната психология, но клиничните психолози често се занимават и с изследвания, обучение, съдебни свидетелства и други области.

Когнитивната психология изследва вътрешните психични процеси, като решаване на проблеми, паметта, ученето и езика. Тя разглежда начина, по който хората мислят, възприемат, общуват, запомнят и учат. Тясно свързана е с неврологията, философията и лингвистиката.

Когнитивните психолози изучават как хората придобиват, обработват и съхраняват информация. Практическите им приложения включват начини за подобряване на паметта, повишаване на концентрацията или създаване на образователни програми за стимулиране на ученето.

Психология на развитието е научното изследване на систематичните психологически промени, които човек преживява през целия си живот, често наричани човешко развитие. Тя се фокусира не само върху бебетата и малките деца, но и върху тийнейджъри, възрастни.

Областите включват двигателни умения, решаване на проблеми, морално разбиране, усвояване на езика, емоции, личност, самооценка и формиране на идентичност. Разглеждат се и вродените психични структури срещу ученето чрез опит или как характеристиките на човека взаимодействат с факторите на околната среда и как това влияе на развитието. Психологията на развитието се припокрива с области като лингвистиката.

Еволюционната психология разглежда как човешкото поведение, например езикът, е било повлияно от психологически корекции по време на еволюцията. Еволюционният психолог смята, че много човешки психологически черти са адаптивни, тъй като са позволили да оцелеем в продължение на хиляди години.

Съдебната психология включва прилагането на психологията в криминалното разследване и правото. Съдебният психолог практикува психологията като наука в рамките на системата на наказателното правораздаване и гражданските съдилища. Тя включва оценка на психологическите фактори, които биха могли да повлияят на даден случай или поведение, и представяне на резултатите в съда.

Здравната психология се нарича още поведенческа медицина или медицинска психология. Тя наблюдава как поведението, биологията и социалният контекст влияят върху болестите и здравето. Лекарят често разглежда първо биологичните причини за дадено заболяване, но здравният психолог се фокусира върху целия човек и върху това, което влияе върху здравословното му състояние. Това може да включва социално-икономическия статус, образованието и произхода им, както и поведението, което може да окаже влияние върху заболяването, като например спазването на инструкциите и лекарствата. Здравните психолози обикновено работят заедно с други медицински специалисти в клинични условия.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас специалист.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.