Какво представлява постурологията и какво е постуролог?

image

Какво представлява постурологията и какво е постуролог?

Постурологията е мултидисциплинарна дисциплина, която изследва основните отвесни линии в човешкото тяло. Постуралната патология е дисбаланс на тези отвеси, който води до прекомерно натоварване, причиняващо мускулно-ставни патологии и промени в двигателния модел.

Постурологията е наука за стойката и позицията на тялото в пространството, разработена в Европа през последните 90 години. Добрата стойка и положението на фигурата не са просто естетически идеал, а са от основно значение за най-ефективното функциониране на гръбначния стълб, ставите, дисковете, сухожилията, работата на мускулите, зрението, равновесието, координацията и мозъчната функция. Постурологията, наричана още глобална постурална рекалибрация, предлага холистичен и неинвазивен подход за трайно коригиране на стойката.

Нормалната и правилна стойка създава хармонични взаимоотношения между мозъка и тялото и премахва болката, като предотвратява бъдещи смущения и дегенерации.

Постурологията се занимава с причините, а не със симптомите на вашия проблем и възстановява функционалното движение. Тя осигурява незабавни, както и дългосрочни устойчиви резултати.

Постурологията има специфично приложение при състезателите на всяко ниво, където всеки проблем с неправилното положение на тялото води до намаляване на постиженията и значително увеличава вероятността от скъпи и отнемащи време травми.

Проучванията показват, че по-малко от 10 % от населението отговаря на критериите за нормална ортостатична стойка. Тези хора почти никога не страдат от болки в тялото. Всички ние сме асиметрични поради физическата си структура, навици и начин на живот. Някои от нас компенсират това състояние и нямат нарушения. За съжаление повечето не успяват да балансират това състояние.

В действителност някои обстоятелства, като например условията на труд (продължителна, повтаряща се лоша стойка) или травма, могат да декомпенсират постуралната система. Освен това асинхронността на постуралните сензори, като например долночелюстна или зрителна асиметрия, или дори асиметрия в постуралната опора, ще доведе до постурален дисбаланс, отговорен за редица патологии.

1. Какво представлява синдромът на постуралния дефицит (С.П.Д.)?

Синдромът на постуралния дефицит възниква, когато регулаторните центрове не са в състояние да осъществят съгласуван синтез на информацията, получена от различните сензори. Този синдром показва, че са открити увреждания на сензорните, преносните или информационните интеграционни системи, необходими за постигане на постурално равновесие.

Синдромът на постуралния дефицит (или постурално разстройство на отвеса) е описан през 1979 г. Този синдром възниква в резултат на промяна в баланса на мускулния тонус и постуралното равновесие.

С.П.Д. се характеризира с клинична картина, включваща стабилометрични и клинични симптоми и признаци:

– пациентът се оплаква, че се чувства зле при изправяне – запъва се или изпитва болка в тази поза.

– стабилометричният преглед потвърждава, че ефективността му е извън нормалните граници (контролът на постуралните колебания е анормален).

– слиничният преглед разкрива абнормна симетрия на постуралния мускулен тонус (регулацията на мускулната тонизираща активност е абнормна).

Съществува обаче четвърти критерий, който е задължителен за поставяне на диагнозата и който ясно разграничава подхода, прилаган от постуролога, от конвенционалния подход. Чрез манипулиране на един или повече сензорни входове от системата веднага се променят някои признаци на асиметрия, преди евентуално да се премахнат признаците и симптомите на синдрома.

2. Какво да очаквате при оценката на постуролог?

Постурологът ще снеме подробна медицинска анамнеза, като ще обърне особено внимание на минали наранявания, стъпала, очи и белези. Вашият гръбначен стълб, таз, стъпала, очи, зъби и челюсти ще бъдат измерени за наклони, усуквания, малформации и други дисбаланси. Ще бъдат направени неврологични тестове за оценка на баланса и проприорецепцията.

Ще получите пълен и подробен отчет за всички констатации. Под стъпалата ще бъдат поставени специфични за вашия случай стелки за постурална стойка (НЕ ортопедични стелки), а върху по-слабото око ще бъде поставен малък мощен магнит, за да се коригира мускулният дисбаланс, който пречи на правилното сближаване на очите. Ще бъде преподаден кратък набор от очни упражнения на място, след което ще се повтори оценката на стойката, за да се видят веднага промените в ориентацията на таза, наклона на раменете и обхвата на движение на врата.

Вашият ангажимент за лечение ще бъде да носите стелките си 6 дни от 7, да носите коригиращия си магнит и да изпълнявате специфични упражнения за рекалибриране на очите всяка вечер за период от 8 – 10 месеца. Въпреки че ще видите резултатите веднага, нервната ви система се нуждае от това време, за да бъде напълно и трайно препрограмирана.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.