Метаболитен синдром

image

Метаболитен синдром

Метаболитен синдром е серия от усложнения, които са рискови фактори за сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и увеличават вероятността от инфаркт. Симптомите включват и други метаболитни заболявания като диабет или преддиабетно състояние, от които хората с метаболитен синдром са 5 пъти по-застрашени.

Различни фактори допринасят за развитието на метаболитен синдром. Ранни изследвания показват, че хроничната, висока концентрация на инсулин (хиперинсулинемия), е основна причина и предшества развитието на други симптоми като хипертония, хипертриглицеридемия и развитието на диабет тип 2. Освен това факторите, свързани с начина на живот, като диета и ниво на физическа активност, могат да допринесат за развитието на метаболитен синдром.

Съществуват редица симптоми, които характеризират метаболитния синдром. Те включват повишени нива на кръвната глюкоза на гладно (диабет/преддиабет), излишни телесни мазнини около корема (абдоминално затлъстяване), висок холестерол и високо кръвно налягане.

Разпространението на метаболитния синдром обикновено се изразява най-вече в затлъстяването и диабет тип 2, които са негови последици. Смята се, че метаболитният синдром е три пъти по-разпространен от диабета и може да бъде оценен като една четвърт от световното население, но тъй като критериите за метаболитния синдром се различават в различните организации, е трудно да се знае истинският брой на лицата с това състояние.

Въпреки че изследванията показват, че има някои гени, които са свързани със затлъстяването и метаболитния синдром, степента на разпространение на лицата с метаболитен синдром показва, че генетиката потенциално играе само малка роля в развитието на този синдром.

Метаболитният синдром е поредица от симптоми, които имат собствена клинична диагноза въз основа на клиничните си критерии. Критериите за метаболитния синдром се различават леко, като най-често използваните критерии са определени от организации като Световната здравна организация (СЗО), Международната диабетна федерация (IDF) и Националната програма за обучение по холестерол (NCEP).

Международната диабетна федерация диагностицира метаболитния синдром при пациенти с обиколка на талията по-голяма от 94 cm (мъже) или по-голяма от 80 cm (жени), както и при наличие на две или повече от следните характеристики:

  1. Кръвна глюкоза над 5,6 mmol/L (100 mg/dl) или диагностициран захарен диабет
  2. Нива на холестерола в липопротеините с висока плътност (HDL-C) <1,0 mmol/L (40 mg/dl) при мъжете, <1,3 mmol/L (50 mg/dl) при жените или медикаментозно лечение за нисък HDL-C.
  3. Триглицериди в кръвта >1,7 mmol/L (150 mg/dl) или медикаментозно лечение за повишени триглицериди.
  4. Кръвно налягане >130/85 mmHg или медикаментозно лечение за хипертония.

За лечението на метаболитния синдром не се използва едно-единствено лекарство, тъй като той се състои от множество симптоми, описани по-горе, но за лечението на отделните симптоми могат да бъдат предписани определени лекарства.

Интервенциите, свързани с начина на живот, като например физическите упражнения, играят важна роля в лечението на пациенти с метаболитен синдром. Установено е, че повишаването на кардиореспираторната активност чрез тренировки с физически упражнения намалява риска от смъртност и може да подобри и други аспекти на психическото и физическото здраве, като например повишаване на инсулиновата чувствителност и подобряване на контрола на глюкозата, намаляване на кръвното налягане и увеличаване на кардиореспираторния капацитет.

Може да се приложи и лечение и чрез промени в хранителните навици – вида или количеството на консумираната храна, което от своя страна да подобри контрола на глюкозата в кръвта, както и да намали кръвното налягане и нивата на липопротеините с ниска плътност (LDL) холестерола.

Редица усложнения, които са свързани с метаболитния синдром, могат да имат дългосрочни последици, включително повишен риск от сърдечносъдови заболявания (ССЗ) и вероятност от инфаркт. Повишените нива на кръвната глюкоза, които са резултат от инсулиновата резистентност и увеличените телесни мазнини (затлъстяване), могат да доведат до развитие на захарен диабет, който има редица свързани с него усложнения.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.