Как да разпознаем инсулта и какво да правим в доболничната помощ?

image

Как да разпознаем инсулта и какво да правим в доболничната помощ?

Мозъчният инфаркт е заболяване, което принадлежи към групата на острите исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (ОИНМК).

ВНИМАНИЕ! Исхемичният мозъчен инсулт (ИМИ) е животозастрашаващо състояние, което изисква спешна болнична помощ!

Какво трябва да знаем за Исхемичния мозъчен инсулт?

Множество са причините, които могат да доведат до остро настъпило нарушение на мозъчното кръвообращение. Най-общо могат да с разделят на ендогенни и екзогенни причини.

Ендогенни са:

 1. Атеросклеротични промени на аортата и екстра- и интракраниалните мозъчни артерии.
 2. Артериална хипертония и обусловената от нея атеросклероза.
 3. Сърдечно-съдови заболявания (исхемична болест на сърцето, Остър Миокарден инфаркт)
 4. Дислипидемии и повишаване на общия холестерол
 5. Захарен диабет
 6. Вродени съдови аномалии
 7. Хематологични заболявания, обуславящи склонност към хиперкоагулация
 8. Васкулити (възпаления на кръвоносните съдове), засягащи екстра- и интракраниалните мозъчни артерии

Екзогенните са:

 1. Тютюнопушене
 2. Алкохолизъм
 3. Черепно-мозъчни травми с развитие на аневризми, дисекации или компресии.
 4. Медикаменти – антиконцептивни хормонални средства
 5. Наркотични средства – кокаин, хероин и др.

Остро настъпилата огнищна неврологична симптоматика, съответства на увредената област в конкретен артериален басейн. Симптомите могат да бъдат следните:

  • Пирамидни белези (спастично повишен мускулен тонус – характеризира се с много твърди и стегнати мускули) до моно- и хемипарези (липса на мускулен тонус)
  • Лицева или телесна хемихипестезия (намалена сетивност по отделните половини на тялото или на лицето)
  • Нарушения в съзнанието (загуба на съзнание)
  • Понякога мозъчният инсулт може да се манифестира с епилептичен припадък или кома

Какво да правим при наличие на някой от горе изброените симптоми??

THE TIME IS BRAIN! („Времето е мозък“) Мозъчният инсулт е спешно състояние и всяко забавяне на поставянето на диагнозата и започването на лечение може да бъде фатално!

Доболнична първа помощ

При рязко влошаване на състоянието на болния и наличие на един или повече от симптомите, задължително трябва да се подозира исхемичен мозъчен инсулт! В периода преди постъпване в болница трябва да се предприемат следните действия:

Удобен и елементарен е т. нар. e тест FAST (от англ. – бързо). Заглавието е абревиатура от

(F)ace – лице

(A)rm – ръка

(S)peech – говор

(T)ime – време

Какво представлява теста?

За да тествате (F), накарайте болния да се усмихне. Ако един от двата устни ъгъла е увиснал и не се повдига при опита за усмивка, това е знак за настъпил инсулт.

(А) или ръка – трябва да накарате болния да вдигне двете ръце изпънати напред, на височината на брадичката. Ако и двете ръце се повдигат еднакво и няма увисване на едната, това означава че няма парези (мускулна слабост), което е добър прогностичен белег.

(S) или речта се изследва като накарате пациента да произнесе определена фаза. Обърнете внимание дали завалва думите и дали ясно изговаря всяка една дума от фразата.

(Т) – ВРЕМЕ! При наличието на настъпило отклонение на дори и една от трите команди, незабавно осигурете транспорт до най-близкото болнично заведение.

Запишете час за преглед още сега. Може да го направите бързо и лесно още тук.

Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар. Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.

Задайте въпросът си още сега избирайки бутона по-долу:

Запиши час