Какво представлява детският хирург?

image

Какво представлява детският хирург?

Когато детето се нуждае от медицинско лечение, искате то да получи най-добрата налична грижа. Затова е логично, че когато се налага операция, ще искате да се консултирате с хирург, който е квалифициран и има опит в оперирането на деца.

Хирурзите, които специализират обща хирургия, често предоставят хирургични грижи за деца и са напълно квалифицирани да извършват някои операции на детският организъм. Въпреки това детският организъм е по-специален и различен от възрастния. Има особености, за които трябва да се внимава и само специално обучен хирург може да се справи.

Педиатричните хирурзи оперират деца, чието развитие варира от етапа на новороденото до тийнейджърските години. В допълнение към завършването на обучението и получаването на сертификат от комисията, детските хирурзи преминават допълнителни обучение в областта на детската хирургия.

  • Каква е ролята на детския хирург при лечението на детето?

Детските хирурзи се занимават предимно с диагностиката, предоперативното, оперативното и следоперативното лечение на хирургични проблеми при децата. Някои медицински състояния при новородените изискват спешна медицинска намеса, за да бъдат отстранени навреме и да не застрашат живота на бебето.

Тези състояния трябва да бъдат разпознати незабавно от неонатолозите, педиатрите и семейните лекари. Детските хирурзи си сътрудничат с всички специалисти, участващи в медицинските грижи за детето, за да определят дали операцията е най-добрият вариант за детето.

  • С какво се занимават детските хирурзи?

Детските хирурзи използват опита си в предоставянето на хирургични грижи за всички проблеми или състояния, засягащи децата, които изискват хирургична намеса. Те участват в операции по трансплантация и подобно на повечето съвременни хирурзи използват лапароскопски техники при някои процедури.

Специалистите знаят как да накарат децата да се чувстват комфортно и да общуват с тях. Детските хирурзи участват и в диагностицирането на състояния и в грижите за децата преди и след операцията. Те могат да специализират в някой от подвидовете хирургични намеси:

Пренаталната хирургия е по-специална, защото детските хирурзи работят с рентгенолози, за да открият проблеми, докато детето е в утробата и да планират коригиращи операции след раждането. Пренаталната хирургия или операция на плода е по-нова практика, която се предлага в някои от по-големите медицински центрове.

Неонаталната хирургия включва отстраняване на вродени увреждания или вродени дефекти при новородени. Такива операции са особено важни, защото някои състояние са критични и само бързата намеса, може да гарантира пълноценен живот на новороденото.

Травматологичните операции се извършват, когато детето е получило умерено или тежко нараняване, като например фрактура, порязване, изгаряне или вътрешно нараняване. Това е една от основните причини, поради които децата получават интензивни медицински грижи. Много детски хирурзи участват в програми за превенция на злополуките в своите общности, които имат за цел да ограничат травматичните увреждания при децата.

Педиатричната онкология се занимава с диагностицирането и хирургичното лечение на деца със злокачествени тумори, както и на деца с доброкачествени образувания. Детският хирург е този, който извършва операцията и полага следоперативни грижи за детето.

  • Какви състояния лекуват детските хирурзи?

За да станат детски хирурзи, лекарите трябва да могат да извършват множество видове процедури и да лекуват широк спектър от медицински състояния. Състоянията, които те могат да лекуват чрез операция, включват следните.

Апендектомия – когато апендиксът се инфектира или е болезнен поради възпаление, може да се наложи да бъде отстранен. Апендектомия по спешност се извършва в случай на разкъсване на апендикса.

Атрезия на жлъчните пътища – тази хирургична процедура коригира вроден дефект, при който жлъчката, произвеждана от черния дроб, не може да се изпразва правилно. По време на операцията жлъчните пътища се пренасочват, така че черният дроб да започне да се оттича, както е необходимо.

Лечение на различни видове рак – съществуват редица видове рак в детска възраст, които трябва да бъдат лекувани от детски хирург, като рак на черния дроб, корема, бъбреците или панкреаса.

Вродени дефекти – съществуват множество вродени дефекти, които могат да повлияят на способността на детето да се развива добре. Деформираните бели дробове, бъбреци и сърца са най-често срещаните дефекти, които изискват хирургична помощ. Детският хирург трябва да реконструира увредения орган и след това да предпише лекарство, което да помогне при продължаващото лечение на свързаното с него състояние.

Операция на жлъчния мехур – жлъчният мехур може да се инфектира поради вирус, образуване на камък или друго медицинско състояние. Ако другите методи на лечение не дадат резултат, се налага операция за отстраняване на жлъчния мехур.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.