Възприемането на риска от лечението се различава в зависимост от начина, по който хирурзите информират пациентите

  • Начало
  • Публикации
  • Възприемането на риска от лечението се различава в зависимост от начина, по който хирурзите информират пациентите
image

Възприемането на риска от лечението се различава в зависимост от начина, по който хирурзите информират пациентите

Според проучване, представено на виртуалния клиничен конгрес на Американския колеж на хирурзите (ACS) 2021, използването на количествени, а не качествени термини за описание на рисковете от различни варианти на лечение подобрява комуникацията между хирурзи и пациенти.

Въз основа на проучване сред възрастни американци изследователите установяват, че използването на качествени описания на различните рискове – например използването на термини като „понякога“ или „необичайно“ – води до широк спектър от интерпретации. За разлика от тях, когато на анкетираните е бил даден процент на риска (например риск от 1%) или диапазон от проценти на риска (например 1-5%), е имало по-малко отклонения в тълкуването, според авторите.

Разбирането на потенциалните усложнения на различните алтернативни лечения е важно, за да се помогне на пациентите да вземат информирани решения, казва Джошуа Е. Росен, MD, MHS, научен сътрудник в Центъра за изследване на хирургичните резултати във Вашингтонския университет, Сиатъл, и първи автор на изследването. Пациентите се нуждаят от точна информация за видовете и степените на риска, пред който са изправени, за да могат да вземат решения в контекста на случващото се в живота им, каза д-р Росен.

Макар че резултатите и качеството на живот могат да бъдат много сходни при сравняване на операцията с курс на лечение с антибиотици, има разлики в други резултати, които могат да бъдат важни за пациентите. Например времето за възстановяване, свързано с операция, може да доведе до пропуснати работни или учебни дни, докато антибиотиците създават риск проблемът да не бъде решен и да се наложи операция в по-късен момент. Студент, на когото предстои изпит, може да предпочете да избере курс на лечение с антибиотици, а не операция, тъй като времето за възстановяване, свързано с операцията, може да попречи на вземането на изпита, обяснява д-р Росен.

Начинът, по който хирурзите общуват с пациентите, е наистина важен„, казва д-р Росен. „Трябва да комуникираме точно, така че пациентите да могат да интерпретират тази информация в контекста на техния живот.“

За съжаление използването на качествени описания на рисковете обикновено води до широк спектър от интерпретации. Например на анкетираните е дадено едно от трите описания на риска от инфекция на дълбокото пространство след операция на апендицит:

  • 3 процента
  • 1-5%
  • рядкост

След това анкетираните били помолени да опишат риска от инфекция на дълбокото пространство след операция на апендицит (апендектомия). Онези, на които е било казано, че рискът е „необичаен“, заявиха, че интерпретират този термин като означаващ, че шансът им да получат инфекция е средно 26%, което е много по-високо от точкова оценка от 3% или диапазон от 1-5%.

Хирурзите трябва внимателно да съобщават такава информация, защото тя може да повлияе на начина, по който пациентите възприемат рисковете. Нашите открития допринасят за нещо, което всички хирурзи знаят, че трябва да правят, като подчертават начините, по които хирурзите могат да го правят„, казва д-р Джошуа М. Ляо, старши автор на изследването. „Хирурзите могат да използват нашите констатации, за да обмислят кога и как да съобщават за рисковете, използвайки цифрови оценки и диапазони.

Резултатите от проучването трябва да се използват като инструменти, които да помагат на хирурзите да консултират пациентите, каза д-р Росен. Въз основа на тези констатации хирурзите трябва да:

  • Признаят, че начинът, по който се съобщава информацията, влияе върху начина, по който пациентите я получават или тълкуват.
  • Комуникират с цифри, тъй като това оставя по-малко място за вариации в интерпретацията.
  • Използват качествено описание на рисковете само ако те са придружени от цифри.
  • Проверяват пациентите, за да преценят доколко добре разбират състоянието си и потенциалните възможности за лечение.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.