Кои са най-използваните тестове в образната диагностика?

image

Кои са най-използваните тестове в образната диагностика?

Медицината в 21-ви век е достигнала невероятни нива благодарение на възможността да надникнем в човешкото тяло. Лекарите и специалистите по здравни грижи често трябва да виждат вътрешността на човешкото тяло, за да разберат какво се случва. За щастие това, което окото не може да направи, образната диагностика може.

Диагностичните образни изследвания са неинвазивни, което означава, че медицинските специалисти могат да надникнат във вътрешността без операция. Чрез изследванията лекарите могат да видят как функционират вътрешните органи, как се движат ставите и много други неща. Диагностичните изображения правят всичко – от потвърждаване на наличието на заболяване и определяне на тежестта на нараняването до осигуряване на стратегия за предстоящи хирургични процедури.

Образните диагностици работят заедно с пациентите, като след това разчитат резултата от снимката и изпращат диагноза на лекаря. Какво трябва да знае образният диагностик, за да извършва работата? Много неща – анатомия, позициониране на пациента, техники на изследване, протокол на оборудването, радиационна безопасност и радиационна защита.

Нека разгледаме какво представляват най-често прилаганите процедури в образната диагностика.

1. Рентгенови снимки

Най-често срещаното диагностично образно изследване, извършвано в медицинските заведения, е рентгеновата снимка, което е широко понятие, обхващащо и множество подкатегории. Рентгеновите снимки се извършват по много причини, включително за диагностициране на причината за болката, определяне на степента на нараняване, проверка на прогресията на заболяването и оценка на ефективността на лечението.

Рентгеновите лъчи включват насочване на малко количество радиация към тялото, където са необходими изображения. За целта рентгенологът – друг специалист, който помага с извършването на процедурата, трябва да се увери, че пациентът не носи бижута или плътно прилепнали дрехи, които биха могли да влошат качеството на изображенията. След това е необходимо пациентът да бъде поставен в правилна позиция.

2. Компютърна томография

Компютърната томография позволява на лекарите да видят напречни разрези на тялото. Изображенията на напречните сечения създават по-подробни образи, отколкото обикновената рентгенова снимка. Всъщност компютърната томография често се назначава, когато на рентгеновата снимка се появи нещо подозрително.

КТ скенерът представлява голяма машина с форма на поничка, в която пациентът се движи през центъра, докато скенерът прави изображения. За някои изследвания пациентът може да изпие контрастно вещество или да получи инжекция с контрастно вещество, което помага да се покаже какво се случва вътре в тялото. След като всичко е готово, технологът поставя пациента на леглото на скенера и напуска стаята. От контролната зала специалистът управлява скенера, който бавно придвижва пациента през центъра.

3. Ядрено-магнитен резонанс

Друга възможност за изобразяване на напречно сечение е ЯМР, което е съкращение от магнитен резонанс. Подобно на компютърната томография, ЯМР работи добре за изобразяване на меки тъкани като органи и сухожилия. За разлика от компютърната томография, при магнитно-резонансната томография не се използва йонизиращо лъчение, а радиовълни с магнитни полета.

Без използването на радиация често се смята, че ЯМР е по-безопасен, но също така отнема повече време за провеждане. Докато компютърната томография може да отнеме само пет минути, магнитно-резонансната томография може да отнеме до половин час или повече в зависимост от процедурата.

Пациентите лежат на маса, която преминава през тръба. Технологът позиционира пациента така, че изследваната част от тялото да се постави над магнита. Някои пациенти изпитват клаустрофобия по време на ядрено-магнитен резонанс, затова може да се наложи лекарят да го успокои. Магнитно-резонансната томография е доста шумна и е препоръчително поставянето на тапи за уши или наушници. Двупосочните предаватели позволяват комуникация между пациента и образния диагностик по време на изследването.

4. Мамография

В битката с рака на гърдата се предлагат два вида мамографии: скринингови и диагностични мамографии. Скрининговите мамографии се използват за първоначално откриване на всякакви аномалии. Диагностичните мамографии проверяват за злокачествени образувания, след като е открита бучка или удебеление в гърдата. Ранното откриване е от съществено значение в борбата с рака на гърдата.

Технолозите използват различни практики в зависимост от това дали се извършва скринингово или диагностично изследване. Скрининговите прегледи обикновено включват няколко изображения на всяка гърда. Диагностичните прегледи обаче са по-обширни, като специалистът прави повече изображения от различни ъгли. Правят се и увеличени изображения, за да могат лекарите да изследват подозрителните области.

5. ПЕТ сканиране

ПЕТ-сканирането, известно още като позитронно-емисионна томография, служи за откриване на заболявания, случващи се на клетъчно ниво. Процедурата включва въвеждане на радиоактивни маркери в тялото. Чрез изследването се разкриват проблеми, които иначе биха могли да останат незабелязани, докато не се влошат.

Областта на образната диагностика е толкова съществена в диагностицирането на заболявания. Благодарение на нея медицината е постигнала невероятен напредък и ще продължава все повече и повече да напредва.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.