Рентгеновата технология с тъмно поле подобрява диагностиката на белодробни заболявания

  • Начало
  • Публикации
  • Рентгеновата технология с тъмно поле подобрява диагностиката на белодробни заболявания
image

Рентгеновата технология с тъмно поле подобрява диагностиката на белодробни заболявания

За първи път изследователи от Техническия университет в Мюнхен (TUM) успешно използват нов рентгенов метод за диагностика на дихателните пътища при пациенти. Рентгеновите лъчи с тъмно поле визуализират ранните промени в алвеоларната структура, причинени от белодробното заболяване ХОББ, и изискват само една петдесета от радиационната доза, която обикновено се прилага при рентгеновата компютърна томография. Това позволява широко медицинско приложение при ранното откриване и проследяване на лечението на респираторни заболявания.

Съществуват милиони случаи, в които сериозни заболявания на дихателната система ограничават качеството на живот. Всяка година повече от четири милиона души по света умират от сериозни заболявания на дихателната система. Частично разрушените алвеоли и прекомерното раздуване на белите дробове (емфизем) са характерни за животозастрашаващото заболяване хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Въпреки това фините разлики между здрава и болна тъкан едва се виждат на обикновените рентгенови снимки на гръдния кош. Детайлна диагностична информация е налична само чрез триизмерни компютърни томографски подходи, при които компютърът сглобява много отделни изображения. Досега не е съществувала бърза и рентабилна възможност за ранно откриване и последващи прегледи с ниска радиационна експозиция, каквато се използва при обикновените рентгенови снимки на гръдния кош.

Процедура, разработена в Техническия университет в Мюнхен, може да запълни тази празнина: рентгенови снимки на гръдния кош в тъмно поле. В настоящия брой на The Lancet Digital Health изследователският екип, ръководен от Франц Пфайфер, професор по биомедицинска физика и директор на Мюнхенския институт по биомедицинско инженерство към ТУМ, представя резултатите от първоначално клинично проучване на пациенти, при което новата рентгенова технология е използвана за диагностициране на белодробното заболяване ХОББ.

  • Ключът: Вълновият характер на рентгеновите лъчи

Конвенционалните рентгенови изображения се основават на затихването на рентгеновите лъчи по пътя им през тъканта. От друга страна, технологията на тъмното поле използва вълновия характер на рентгеновата светлина, който се отхвърля при конвенционалното рентгеново изобразяване.

По този начин новият метод използва физическото явление на разсейване по начин, подобен на отдавна известния принцип на микроскопията на тъмно поле с видима светлина. Това дава възможност да се визуализира структурата на обекти, които в по-голямата си част са прозрачни. Тези структури се появяват в микроскопа като ярки изображения на тъмен фон, което е дало името на метода.

Сигналът от рентгеновото тъмно поле е особено силен за интерфейсите между въздух и тъкан„, посочва Пфайфер. „Това прави възможно рентгеновото изображение на белия дроб в тъмно поле да разграничи ясно непокътнатите алвеоли, т.е. тези, които са изпълнени с въздух, и областите, в които има по-малко непокътнати алвеоли.

  • По-ниска доза радиация

Освен това изследването с помощта на технологията за рентгеново изследване на гръдния кош в тъмно поле включва значително по-ниска радиационна доза от използваната понастоящем компютърна томография. Това се дължи на факта, че рентгеновото изследване на гръдния кош в тъмно поле изисква само една експозиция на пациент, в сравнение с големия брой отделни изображения, направени от различни посоки, които са необходими при компютърната томография.

Очакваме радиационното облъчване да бъде намалено петдесет пъти„, казва Франц Пфайфер. Освен това първите клинични резултати потвърдиха, че рентгеновите лъчи в тъмно поле осигуряват допълнителна информация за изображението на основната микроструктура на белия дроб.

Като се има предвид тясната връзка между алвеоларната структура и функционалното състояние на белия дроб, тази способност е от голямо значение за белодробната медицина„, обяснява д-р Александър Фингерле, старши лекар в Клиниката по диагностична и интервенционна радиология на университетската болница Klinikum rechts der Isar в ТУМ. „В бъдеще рентгеновите лъчи с тъмно поле биха могли да помогнат за подобряване на ранното откриване на ХОББ и други респираторни заболявания.

Франц Пфайфер се надява, че тези първоначални клинични резултати с пациенти ще ускорят провеждането на по-нататъшни клинични проучвания и разработването на продаваеми устройства, които използват метода на тъмното поле.

В момента рентгенографията на гръдния кош с тъмно поле ни дава възможност значително да подобрим ранното откриване на белодробни заболявания и същевременно да го приложим на по-широка основа, отколкото досега„, посочва Пфайфер.

Тъй като изобразяването с тъмно поле не се ограничава само до ХОББ, по-нататъшните транслационни проучвания с други белодробни патологии, като белодробна фиброза, пневмоторакс, рак на белия дроб и пневмония, включително COVID-19, представляват голям интерес.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.