С какво се занимава клиничният хематолог?

image

С какво се занимава клиничният хематолог?

Хематологията е дял от вътрешната медицина, който се занимава с физиологията, патологията, етиологията, диагностиката, лечението, прогнозата и профилактиката на свързаните с кръвта заболявания.
Клиничните хематолози са лекари по вътрешни болести, които са преминали допълнителна специализация по заболявания, свързани с кръвта, костния мозък и лимфната система. Някои хематолози са общи специалисти, докато други се фокусират върху специфични състояния и органи, които изискват допълнително обучение. Хематологът може да специализира и в областта на генетичните изследвания, ако се фокусира върху наследствени заболявания на кръвта.

Като част от екипа за грижи за пациентите хематолозите работят в тясно сътрудничество с хирурзи, радиационни онколози и други специалисти, за да помогнат на пациентите, да разработят индивидуални планове за лечение, да координират аспектите на грижите и да осигурят хирургично, химиотерапевтично и имунотерапевтично лечение.

Работата на хематолозите се подпомага от лаборанти, които изследват проби от кръв и кръвообразуваща тъкан, които предоставят информация за аномалии и проблеми, установени при лабораторния скрининг.

1. Кога трябва да посетим хематолог?

Най-вероятно ще бъдете насочени към него от личния лекар, ако имате или са налице симптоми за някои от следните състояния:

  • анемия или ниско ниво на червените кръвни клетки
  • дълбока венозна тромбоза (кръвни съсиреци)
  • левкемия, лимфом или мултиплен миелом (рак на костния мозък, лимфните възли или белите кръвни клетки)
  • хемофилия – генетично заболяване на кръвосъсирването
  • сърповидно-клетъчна болест, която включва дефектни червени кръвни клетки
  • други генетични кръвни заболявания

2. Какви са тестове и процедурите, които хематологът извършва?

Не е изненада, че хематолозите прекарват много време в изследване на кръв. Но те не само диагностицират болести. Те извършват и лечение, като например преливане на кръв.

Преливането и вземането на кръвта е друг клон на хематологията, наречен трансфузионна. Докато клиничните хематолози се занимават предимно със заболявания, някои от които споменахме, трансфузионните хематолози работят главно с кръвта. В друга статия ще разучим подробно какво включва тяхната специалност.

Клиничните хематолозите извършват определени изследвания, за да преценят състоянието на пациента. Хематологичните тестове подпомагат диагностицирането на заболявания на кръвта, като анемия, някои видове рак на кръвта и възпалителни заболявания и помагат за проследяване на инфекциите.

Пример за хематологичен тест е пълната кръвна картина (ПКК). Този тест включва брой бели кръвни клетки – левкоцити, брой червени кръвни клетки – еритроцити, брой тромбоцити, хематокрит обем на червените кръвни клетки (HCT), концентрация на хемоглобина (HB), диференциален брой бели кръвни клетки и индекси на червените кръвни клетки.

Протромбиново време. С този и с подобен тест, наречен частично тромбопластиново време, се проверяват нарушения на кръвосъсирването. С тях се проверява и доколко добре действат лекарства и лечението, което е предписано.

Хематолозите извършват и различни терапии, като такива биват:

  • Химиотерапия. Тя се провежда от специалист, наречен хематолог-онколог. Химиотерапията представлява вливане на химични съединения в тялото ви, които убиват бързо растящите ракови клетки. Процедурата трябва да се извършва единствено от специалист в областта. В противен случай, може да има сериозни последствия.
  • Трансплантация на костен мозък. Наричана още трансплантация на стволови клетки, тя замества болните стволови клетки от гъбестия център на костта със здрави клетки от други части на тялото ви или от донор.
  • Аблационна терапия. Чрез нея хемaтологът унищожава увредената тъкан, като използва топлина, студ, лазер или химикали.

3. Какво да очаквате по време на посещението си?

Възможно е невинаги да се срещате лице в лице с хематолога. Той често работи в тясно сътрудничество със специалист по вътрешни болести, педиатър, онколог или друг основен лекар, за да интерпретира резултатите от изследванията или да следи състоянието на пациента.

Ако имате тежко заболяване, изискващо постоянно проследяване, вероятно ще посещавате хематолога често. Такова заболявания може да бъде хемофолия – невъзможността на кръвта да се кръвосъсирва или сърповидно-клетъчна анемия. Генетичните заболявания, засягащи кръвта и кръвотворната система не са малко, но правилно контролирани няма да пречат на живота ви.

Нарушенията на кръвта и кръвните органи могат да бъдат незначителни и често пъти не изискват дългосрочно проследяване. Но когато това се случи, бъдете сигурни, че ще попаднете в добри ръце и при хематолог, на когото имате доверие.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.