Терапията с репроцесинг може да намали хроничната болка в гърба

image

Терапията с репроцесинг може да намали хроничната болка в гърба

Според резултатите от рандомизирано клинично проучване, публикувани в JAMA Psychiatry, промяната на свързаните с болката убеждения на пациентите чрез психологическо лечение им осигурява трайно облекчение при хронична болка в гърба.

Водещите психологически интервенции при болка обикновено представят причините за болката като многостранни и целят предимно подобряване на функционирането и на второ място намаляване на болката„, казва д-р Йони К. Ашар, от катедрата по психиатрия в Медицинския колеж Weill Cornell в Ню Йорк, като колегите му потвърждават неговите думи.

Терапията за преработване на болката (ТПБ) подчертава, че мозъкът активно конструира първична хронична болка при липса на тъканно увреждане и че преоценката на причините и стойността на заплахата от болката може да я намали или премахне.

Изследователите се опитват да установят дали ТПБ може да промени убежденията на пациентите относно причините за болката и нейната заплашителна стойност и по този начин да осигури значително и трайно облекчение на първичната хронична болка в гърба. Изпитването е проведено в университетска изследователска среда между ноември 2017 г. и август 2018 г. и включва надлъжна функционална магнитно-резонансна томография и едногодишна последваща оценка.

Ашар и колегите му сравняват ТПБ с открито лечение с плацебо и с обичайни грижи сред извадка от общността. Участниците, разпределени на случаен принцип към ТПБ (n = 50), са преминали една телездравна сесия с лекар и осем психологически сесии за лечение в продължение на 4 седмици. Лечението е включвало когнитивни, соматични и базирани на експозиция техники, като целта е била да се помогне на пациентите да видят болката си като свързана с неопасна мозъчна дейност, а не с увреждане на периферните тъкани.

Участниците, разпределени на случаен принцип на плацебо (n = 51), са получили открита подкожна инжекция с физиологичен разтвор в гърба, а тези, разпределени на случаен принцип на обичайни грижи (n = 50), са поддържали рутинни, постоянни грижи. Основните резултати и мерки включват едноседмична средна оценка на интензивността на болката в гърба от нула до 10 след лечението, убеждения за болката и функционални ЯМР оценки на провокираната болка и свързаността в покой.

Общо 151 възрастни (средна възраст 41,1 години; 54% жени) съобщават за средна болка с ниска до умерена тежест и средна продължителност на болката от 10 години в началото на проучването. Изследователите отбелязват големи групови разлики в болката след лечението, като средната оценка на болката е 1,18 сред групата на ТПБ, 2,84 сред групата на плацебо и 3,13 сред групата на обичайните грижи.

Общо 33 от 50 участници (66%), разпределени на случаен принцип за ТПБ, съобщават, че нямат болка или почти нямат болка след лечението, в сравнение с 10 от 51 участници (20%), разпределени на случаен принцип за плацебо, и 5 от 50 участници (10%), разпределени на случаен принцип за обичайни грижи. При едногодишното проследяване ефектът от лечението се запазва, като средната оценка на болката е 1,51 сред групата на ТПБ, 2,79 сред групата на плацебо и 3 сред групата на обичайните грижи.

В сравнение с плацебо, ТПБ изглежда е свързана с намалени реакции на предизвикана болка в гърба в предния мидцинкулат и предната префронтална кора въз основа на ЯМР. Тя показа и други положителни невронни резултати в сравнение с обичайните грижи и двете контролни групи.

Нашите открития повдигат ключови възможности относно естеството и лечението на първичната хронична болка в гърба„, пишат Ашар и колегите му. „Промяната на убежденията, предизвикващи страх и избягване, относно причините и стойността на заплахата от болката може да осигури значително, трайно облекчение за хората с първична хронична болка в гърба.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.