Лошото орално здраве може да повлияе на тежестта на COVID-19, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания

  • Начало
  • Публикации
  • Лошото орално здраве може да повлияе на тежестта на COVID-19, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания
image

Лошото орално здраве може да повлияе на тежестта на COVID-19, особено при пациенти със сърдечно-съдови заболявания

Връзката между лошото орално здраве и тежестта на COVID-19, както и връзката между оралното здраве и забавеното възстановяване, показва потенциалната необходимост оралното здраве да се разглежда като допълнителен рисков фактор за пациентите със сърдечносъдови заболявания, които могат да се разболеят от COVID-19.

Новото проучване, изследващо египетски пациенти със сърдечносъдови заболявания, беше представено по време на конференцията ACC Middle East 2021 – хибридна среща, която се провежда в Кайро и виртуално в партньорство от ACC (Американски колеж по кардиология), Египетското дружество по кардиология и египетския клон на ACC на 14-15 октомври 2021 г.

Проучването включва 86 египетски пациенти със сърдечносъдови заболявания с потвърден PCR тест за COVID-19. С помощта на въпросник изследователи от университета в Кайро оцениха оралното здраве и тежестта на COVID-19. Използвана е оценка на оралното здраве, за да се определи влиянието на оралното здраве върху COVID-19. Данните за нивата на C-реактивния протеин (CRP) и тестовете COVID-19 PCR бяха събрани чрез въпросника и потвърдени чрез медицинските документи.

Според изследователите корелацията между оралното здраве и тежестта на COVID-19 показва значителна обратна зависимост, както и корелацията между оралното здраве с периода на възстановяване и стойностите на CRP. Лошото орално здраве е било свързано с повишени стойности на CRP и забавено възстановяване, особено при пациенти със сърдечносъдови заболявания.

Оралните тъкани биха могли да действат като резервоар за SARS-CoV-2, развивайки висок вирусен товар в устната кухина. Затова препоръчваме поддържане на оралното здраве и подобряване на мерките за орална хигиена, особено по време на инфекция със COVID-19„, казва д-р Ахмед Мустафа Басуони, водещ автор на проучването.

Прости мерки като практикуване на правилна орална хигиена, повишаване на осведомеността за значението на оралното здраве във връзка с инфекцията с COVID-19 или със системни заболявания чрез използване на медиите и обществената медицина, редовни посещения при стоматолог, особено при пациенти със сърдечносъдови заболявания, и използване на [антимикробни] води за уста [могат да помогнат за] предотвратяване или намаляване на тежестта на заболяването COVID-19.

Конференцията на ACC Middle East 2021 е възможност за членовете на екипите за сърдечносъдови грижи в целия Близък изток да се съберат и да научат най-новите стратегии, основани на доказателства, за подобряване на сърдечното здраве на техните пациенти. Участниците в конференцията имат достъп до образователни дискусии, постерни презентации, сесии за специфични заболявания, практически симулации и интерактивни лаборатории за придобиване на умения.

Може да си запишете час за преглед бързо и лесно още тук.
Ако се колебаете, може да се възползвате от онлайн консултациите – да зададете писмено въпроса си и да споделите какво Ви тревожи към избрания от Вас лекар.

Запишете час за онлайн консултация сега или задайте писмено въпросите си. Не отлагайте! Грижата за Вашето здраве е най-важна.